Oxy hoạt tính và tác hại của nó.

Oxy hoạt tính được tạo ra trong quá trình trao đổi chất sử dụng oxy của cơ thể, nó  là một cái gì đó giống như khói thải được tạo ra bởi động cơ ô tô.  Nếu chúng ta ví xăng với thực phẩm và không khí với oxy, oxy hoạt tính sẽ tương ứng với khói thải được tạo ra sau khi đốt cháy xăng.  

oxy hoạt tính

Như đã đề cập, người ta tin rằng trong việc đốt cháy thức ăn của chúng ta, khoảng hai phần trăm oxy chúng ta hít vào qua phổi sẽ trở thành oxy hoạt tính. Như vậy có thể thấy cơ thể chúng ta sẽ là đối tượng của sự phá hoại của oxy hoạt tính, 80% nguyên nhân của bệnh tật có liên quan đến oxy hoạt tính.

Cơ thể chúng ta có một số enzyme, như SOD (superoxide effutase), catalase và glutathione peroxidase giúp loại bỏ oxy hoạt tính này. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, chức năng của các enzyme này trở nên không đủ để loại bỏ oxy hoạt động một cách hiệu quả. Kết quả là, chúng ta rơi vào con mồi bệnh tật. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta có thể loại bỏ "oxy hoạt tính" một cách hiệu quả, chúng ta sẽ có thể đạt được sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. Cơ chế hoạt động của oxy hoạt tính là oxy hóa. Để triệt tiêu chức năng oxy hóa (đặc biệt mạnh) của oxy hoạt tính, chúng ta cần có một chất có chức năng ngược lại với quá trình oxy hóa. Chức năng ngược lại với quá trình oxy hóa là khử, và khử ban đầu đề cập đến đó là chức năng của hydro. Do đó, chúng ta có thể nói rằng người khởi tạo sự khử oxy hoạt tính không ai khác chính là hydro. 

oxy hoat tinh