Tổng hợp về Hydro của tiến sĩ Shigeo Ota

Đây là trang của tiến sĩ Shigeo Ota (Shigeo Ota): https://shigeo-ohta.com/


https://delta3.jp/2020/06/16/%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e2%91%a5%ef%bc%88%e6%91%82%e5%8f%96%e9%87%8f-%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%9b%ae%e5%ae%89%ef%bc%89/

  • Tiến sĩ sinh tháng 6 năm 1951 ở Fukushima – Nhật Bản
  • Năm 1974 ông tốt nghiệp Khoa Khoa học, Đại học Tokyo
  • Năm 1979 đã hoàn thành khóa học tiến sĩ tại Trường Cao học Khoa học Dược phẩm, Đại học Tokyo

Tiến sĩ Shigeo Ota có nhiều đề tài viết về hiệu quả của hydro đối với sức khỏe con người, gần đây nhất như: